Minőségpolitikánk

A Kurzus Iskola legfőbb célkitűzése olyan felnőttképzési tevékenység végzése, amely magas színvonalon elégíti ki a hazai, és a Magyarországon működő vállalkozások és projektek szakképzett munkaerő iránti igényeit, valamint a képzésekre jelentkező hallgatók az oktatással kapcsolatos elvárásait.

A képzéseink többsége a lakberendezés, a belsőépítészet és a tárgykultúra iránt érdeklődőknek szólnak, azoknak, akik a változó világunkkal lépést szeretnének tartani, el akarnak igazodni a különböző stílusirányzatok között, kíváncsiak és nyitottak az újra, de megbecsülik a régi értékeket is.

Célunk olyan vizuálisan képzett szakemberek kibocsátása, akik képesek önálló tervezői munkát végezni, és kreatív módon alkalmazkodni a különböző megbízói igényekhez. A megszerzett ismeretek birtokában, azok alkalmazásával egyeztetik a megbízó érdekeit saját szakmai tudásukkal, a megbízó igényeinek megfelelő, életfolyamatait tekintve működőképes tereket hoznak létre annak tárgyi rekvizitumaival együtt. Aki képes arra, hogy a felmerült feladatokra – esetenként más szakemberekkel együttműködve, szempontjaik figyelembevételével – formailag is teljes értékű, a felhasználó számára vonzó, a piacon versenyképes megoldást találjon.

Tevékenységünk jó minőségét a megfelelő oktatási módszereink, a képzéseket tartó oktatók megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretei és munkatapasztalata, valamint a folyamatosan fejlesztett és kor technológiai színvonalának megfelelő oktatási programok, illetve ezen programok gyakorlatorientáltsága biztosítja.

Az intézmény vezetésének a minőség elérésében kulcsszerepe van a minőségbiztosítási rendszerben. A minőségért elsősorban a vezető felelős. Ezért elengedhetetlen a vezetői elhatározás, elkötelezettség.

A Kurzus Iskola vezetése a minőségbiztosítási rendszer létrehozásával a felnőttképzési tevékenységének folyamatos fejlesztését, a képzésben résztvevők képzési igényeinek megismerését, elvárásainak teljesülését kívánja biztosítani.

A képzési szolgáltatásokkal szemben támasztott követelményeket a képzések résztvevőinek elvárása mellett a képzések eredményét közvetetten felhasználók igényeinek figyelembe vételével a gazdaságossági szempontok szem előtt tartása mellett kell meghatároznunk.

A Kurzus Iskola vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt.

Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.

Szeged, 2014. október 10.

Büi Szilveszter és Bakacsi Anikó
Képviseletre jogosult személyek