Tájékoztatás OKJ-s vizsgán való részvételről (márciusi-áprilisi vizsgákra nem vonatkozik)

Kérjük, hogy a képzésüket befejező, első szakmai vizsgájukat teljesítők a tanfolyami csoport számára meghirdetett vizsgára jelentkezzenek! Erről a szaktanárok adnak információt. 

A vizsgára jelentkezés módja:

 • Jelentkezési lap komplex szakmai vizsgára kitöltött nyomtatvány (lap aljáról letölthető) postai úton történő beküldése a KURZUS Bt. 1401 Budapest, Pf. 195. címre. Beküldési határidő: 2022. március 31. 
 • Online jelentkezés a táblázatból kiválasztott időpontra a menü alján található jelentkezési gombra kattintva. Csak a honlapon keresztül kitöltött űrlappal lehet jelentkezni, más módon nem fogadunk el jelentkezést. Egy résztvevő csak egy vizsgára jelentkezhet.

A jelentkezési lap érvénytelen: ha nen írtad alá, nem kék tollal töltötted ki. Csak eredeti példányban tudjuk elfogadni, szkennelve nem jó.

Vizsgacsoportot csak akkor tudunk biztosítani számodra, ha a jelentkezési lap a rendelkezésünkre áll és van még szabad hely. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315./2013. (VIII. 28. ) Korm. rendelet (a továbbiakban VSz.) 5. § (1) bekezdése alapján „A vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban kell jelentkezni a vizsgaszervezőnél a (2) bekezdés szerinti adattartalmú jelentkezési lap benyújtásával.”

A jelentkezési lap beküldése és az online jelentkezés még nem jár kötelezettséggel.

Tervezett vizsgaidőpontok:

Vizsga időpontja Online jelentkezési határidő  Portfólió, vizsgaremek leadási határidő Vizsgadíj befizetési határidő Vizsga lemondási határidő
2022.05.08.  2022.03.21. 2022.04.12. 10-11 óráig 2022.03.21. 2022.04.12.
2022.05.27.  2022.04.10. 2022.05.03. 10-11 óráig 2022.04.10. 2022.05.03.
2022.06.12. 2022.04.28. 2022.05.12. 10-11 óráig 2022.04.28. 2022.05.12.
2022.06.16. 2022.05.02. 2022.05.19. 10-11 óráig 2022.05.02. 2022.05.19.
2022.06.30. 2022.05.14. 2022.05.31. 10-11 óráig 2022.05.14. 2022.05.31. 
2022.07.17. 2022.06.01. 2022.06.16. 10-11 óráig 2022.06.01. 2022.06.16.
2022.09.11. 2022.07.25. 2022.08.09. 10-11 óráig 2022.07.25. 2022.08.09
2022.09.22. 2022.08.05. 2022.08.23. 10-11 óráig 2022.08.05. 2022.08.23.
2022.11.20. 2022.09.20. 2022.10.06. 10-11 óráig 2022.09.20. 2022.10.06

A Kurzus Bt. által szerevezett utolsó vizsga jelentkezési határideje: 2022. szeptember 20. 

Vizsgák helyszíne: 1068 Budapest, Felsőerdősor u. 5. fszt. (3-as kapucsengő)

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 • Vizsgára jelentkezési lap határidőre történő (beküldési határidő: 2022. március 31.)
 • Vizsgadíj befizetése 60.000 Ft (Kurzus Bt. Raiffeisen Bank Zrt. 12010116-01525044-00100002)
 • Vizsgaremek és portfolió határidőre történő leadása

Vizsgára jelentkezés érvénytelen, ha

 • ha nem online jelentkeztél
 • nem érkezik be határidőre az aláírt jelentkezési lap
 • a vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott portfólió, vizsgaremek hiányzik vagy nem megfelelő
 • vizsgadíj és képzési díj befizetése nem történik meg határidőre

Figyelem! A szakmai vizsgára történő jelentkezés megrendelésnek minősül, abban az esetben is fizetési kötelezettséggel jár, ha a vizsgára jelentkező nem mondja le határidőn belül a vizsgát vagy nem vesz részt a vizsgán! Vizsgadíjat a vizsgaszervező (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) semmilyen indokkal nem utal vissza, ezért kérem, hogy mindenki gondolja át, hogy melyik csoportba jelentkezik.

A fentieknek megfelelően a táblázatban szereplő vizsga lemondási határidőt figyeljétek, hogy a vizsgadíj ne vesszen el, és egy másik vizsgára át tudjuk csoportosítani. Vizsgát lemondani írásban lehet: vizsga@lakberendezoiskola.hu e-mail címen. Vizsga lemondása esetén a jelentkezési lapot újból el kell küldeni postán!

Kérjük, hogy a konzultációs lehetőségeket mindenki vegye igénybe a képzés ideje alatt órarend szerint vagy a tanárok által kijelölt időpontokban. Az órarend szerinti képzés és konzultációk befejezése után erre egyénileg külön díjazás ellenében van lehetőség. 

A Kurzus Bt., mint Képző intézmény, a képzést követően egy komplex szakmai vizsga lehetőséget biztosít, valamint további egy alkalommal javító/pótló vizsgát szervez. Esetlegesen további vizsgaalkalmak biztosítására a Képző nem kötelezhető!

Vizsgát 10 fő alatt nem szervezünk! Ha a vizsga létszáma nem éri el a 10 főt, akkor a meghirdetett vizsgát törölni kell és ebben az esetben egy új időpontot ajánlunk fel.

Kapcsolódó jogszabályok: 

 • 315/2013. (VIII.28.) Kormány rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 
 • Az adott szakma Szakmai- és Vizsgakövetelmény

Online jelentkezés vizsgára